Melodische en harmonische mineur toonladder

De natuurlijke mineurladder  heeft nog 2 andere uitvoeringen:
De melodische  en harmonische mineur toonladder.

A mineur melodisch
De melodische mineur ladder is bijna hetzelfde als de oorspronkelijke natuurlijke mineur ladder.

Alleen toontrap  VI en VII worden stijgend een halve toon verhoogd
en verschuiven op de kaart een halve toon naar rechts. Zie  gestippelde cirkels met de tekst ‘MEL‘ erin.

Lees deze ‘MEL‘ toon af op de buitenste cirkel. Respectievelijk F# en G#.

A melodisch min

De melodische A mineur ladder bevat:  A, B, C, D, E, F#, G# en A.

Harmonische mineur ladder
De harmonische  mineur ladder is ook bijna hetzelfde als de oorspronkelijke ‘natuurlijke’ mineur ladder.
Alleen toontrap  VII verschuift een halve toon omhoog.
Zo ontstaat  een leitoon naar de tonica zoals dat bij de majeurladder het geval is.
Zie  gestippelde cirkel met de tekst ‘HAR‘ erin. Lees deze ‘HAR‘ toon af op de buitenste cirkel, namelijk G#.

a-harmonisch
A harmonische mineur ladder

De harmonische A mineur ladder bevatA, B, C, D, E, F, G# en A.
G# is dan een leitoon voor A omdat er maar een halve toon verschil
tussen zit.

Toelichting mineur ladders
Bij de melodische mineur ladder wordt toontrap VI en VII een halve toon verhoogd alleen in stijgende volgorde.
Dit lees je af in de gestippelde halfronde cirkel ‘MEL‘.

 melodisch aflezen Melodisch: aflezen in gestippelde halfronde cirkel ‘MEL’.
Trap VI: F wordt F#
Trap VII: G wordt G#

De melodische mineur ladder aflezen

Bij de harmonische ladder wordt de toon VII  een halve toon verhoogd. Zowel in stijgende als dalende volgorde.
Lees dit af in de gestippelde halfronde cirkel  ‘HAR‘.

Harmonisch
Aflezen in gestippelde halfronde cirkel ‘HAR‘.
Trap VII verhogen G wordt G#.

A min   natuurlijk A B C D E F G A
A min melodisch stijgend A B C D E FIS GIS A
A min harmonisch stijgend en dalend A B C D E F GIS A

 

Akkoorden bij de melodische en harmonische toonladder

Omdat er 3 uitvoeringen zijn van de mineurladder heeft dit ook invloed op de laddereigenakkoorden . De tonen van de ladders verschillen en daarmee ook de akkoorden die je als  “laddereigen” kunt samenstellen. zie hoofdstuk laddereigenakkoorden

 volgende pagina